FCOGFCOGCea mai “cancerigenă” conducere din istoria Oţelului a publicat pe site-ul oficial câteva explicaţii legate de tot ceea ce se întâmplă în acest moment la clubul gălăţean. Fără alte adăugiri, iată comunicatul de presă:  

Conducerea S.C. Fotbal Club OŢELUL S.A. anunţă că, având în vedere perioada dificilă prin care trece clubul, mai exact situaţia economico-financiară datorată sechestrului asigurator instituit asupra conturilor bancare, a drepturilor corporative şi a drepturilor de transfer ale jucătorilor precum şi asupra unor bunuri imobile (sechestru asigurator instituit de către ANAF), este nevoit să constate incapacitatea sa de plată şi să solicite instanţei să ia act de această stare, să declanşeze procedura insolvenţei şi să aprobe planul de reorganizare judiciară pe care clubul îl va propune.
 
Toate aceste măsuri sunt necesare pentru ca activitatea Clubului să continuie, iar echipele de fotbal să respecte calendarul competiţional şi de pregătire.
 
În acelaşi timp, suntem în măsură să vă anunţăm că acţionarii vor finanţa desfăşurarea acestor activităţi.
 
Legat însă de situaţia actuală - blocajul datorat sechestrului ANAF - facem următoarele precizări:
 
1.Debitul de 22.300.000 lei, calculat de către ANAF, reprezentând taxe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi penalităţi, se referă la perioada 2005 - anul înfiinţării societăţii comerciale FC Oţelul SA - 2008.
Practic, în această perioadă şi ulterior, pînă în 2012, societatea a achitat drepturi salariale către jucători în baza unor convenţii civile, reglementate de altfel de către legea sportului, dar contradictorii cu prevederile Codului Muncii. Situaţia de conflict legislativ nu este o premieră în acest domeniu - există precedente judiciare în acest sens(ex. clubul Dinamo), în care instanţele au hotărât netemeinicia susţinerilor ANAF.
 
2.Acest lucru nu schimbă însă lipsa de profesionalism, managementul defectuos şi lipsa de preocupare pentru respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare de către fosta conducere a clubului.
Astfel, dacă în cazul jucătorilor de fotbal legea este interpretabilă în ceea ce priveşte forma de colaborare (contract de muncă - convenţie civilă), în ceea ce priveşte pe ceilalţi angajaţi nu există loc de interpretare, toate raporturile de muncă se bazează pe încheierea unui contract de muncă. Acest lucru nu a fost respectat - o mare parte din angajaţii clubului printre care şi unii cu funcţii de conducere primeau drepturi salariale şi alte drepturi în baza unor convenţii civile. În debitul calculat de către ANAF se regăsesc şi sumele datorate pentru această categorie de angajaţi, pentru care nu s-au reţinut şi nu s-au achitat taxele şi impozitele legale.
 
3.Aşa cum reiese din procesul verbal de control al ANAF, unitatea nu a fost niciodată controlată fiscal de la înfiinţare, acesta fiind primul control efectuat. Poate că un control efectuat în ultimii 7 ani ar fi limitat proporţiile problemelor şi ar fi dus mai devreme la intrarea în legalitate. Ne punem însă întrebarea cum de la un rulaj de ordinul zecilor de milioane de euro pe care societatea l-a avut până în 2012 - anul în care a fost preluată de către noii acţionari - organele fiscale nu au avut timp să efectueze un astfel de control.
 
4.Conducerea societăţii, în perioada supusă verificărilor, aşa cum reiese din actul de control, a fost asigurată de către Consiliul de administraţie alcătuit din domnii Ionel Borş, Ungureanu Ion, Gatin Mirela, Nicu Radu şi Mocanu Aurelian, care erau totodată şi acţionari, alături de Asociaţia Sportivă Fotbal Club Oţelul, reprezentată de dl. Ion Ionică, angajat al SC FC Oţelul SA Galaţi, de către Directorul General Marius Stan şi de către Directorul adjunct Ilie Hagioglu. Conform actului de control şi a prevederilor legale, responsabilitatea aparţine acestei conduceri, indiferent dacă ea este sau nu asumată.
Problemele s-au rasfrant şi asupra jucătorilor, neplata de către conducerea clubului a taxelor aferente salariilor ducând la somarea de către ANAF a jucatorilor pentru plata contribuţiilor aferente, rezultând sume foarte mari în sarcina jucătorilor.
 
5.În perioada imediat următoare, pe baza planului de reorganizare pe care credem că instanţa îl va aproba, intenţionăm să desfăşurăm activitatea clubului în condiţii normale. În acest sens, precizăm că se vor achita în termen foarte scurt toate obligaţiile de plata restante faţă de jucători şi ceilalţi salariaţi, se va continua programul de susţinere şi dezvoltare a centrului de copii şi juniori, se va înscrie în campionat echipa de fotbal feminin şi se vor finanţa toate activităţile curente ale clubului.
 
6.Mulţumim pe această cale tuturor celor care au înţeles şi înţeleg în continuare că în situaţii grele solidaritatea morală este importantă ne referim la suporterii adevăraţi care au fost şi sunt interesaţi de soarta echipei, de activităţile clubului şi de cea mai importantă resursă de care dispunem, cea umană jucători, staff, angajaţi.
Suntem convinşi că, în continuare, comunitatea gălăţeană care are afinităţi cu sportul în general şi cu fotbalul în special va fi alături de echipa şi asigurăm pe cei care au această deschidere că vom face toate eforturile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a noului sezon competiţional precum şi în vederea creşterii nivelului de performanţă. În acest sens avem încredere în noul staff tehnic, care are ambiţia, dorinţa şi posibilitatea să crească echipa.
 
CONDUCEREA CLUBULUI S.C. FC OŢELUL S.A.