Imagine din timpul şedinţeiImagine din timpul şedinţeiAstăzi, 08.04.2017, a avut loc Adunarea Generală a Membrilor Cotizanţi ai ASC Oţelul Galaţi. În prezenţa a 109 membri cu drept de vot, din totalul de 216, care au asigurat cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, s-a trecut la adoptarea Ordinei de zi.
Printre punctele de interes supuse votului le menţionăm pe cele mai importante:
- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director;
- Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016 si descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2016;
- Aprobarea Raportului Cenzorului;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
- Ratificarea celor trei membrii ai Consiliului Director numiti prin insasi decizia consiliului director in conformitate cu prevederile art.19.3 din statut;
- Desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori;
- Desemnarea celor doi membrii alesi de Adunarea Generala in cadrul Comisiei de Disciplina;
- Adoptarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 08.04.2017;
- Actualizarea Actului Constitutiv in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 08.04.2017;
Toate punctele de pe ordinea de zi care au fost supuse votului au fost adoptate în urma votului celor prezenţi. O bilă albă merită iniţiativa de a informa toţi membrii asupra datelor principale ale şedinţei printr-un e-mail transmis în cursul serii, inclusiv cele de ordin financiar  care asigură un nivel de transparenţă chiar şi faşă de cei absenţi de la şedinţă.