STIRI Liga I

Otelul Galati !La emisiunea de radio Lider Sportiv, antrenorul Stelian Bordieanu a declarat c?, deocamdat?, SC O?elul Gala?i nu are format un lot de juc?tori:

Suporter Club Otelul Galati is prezinta statutulCAPITOLUL I : Dispozitii generale
Art.1- Membrii asociati
1.1 Membrii asociati ai Asociatiei Clubul Sportiv Suporter Club Otelul Galati sunt cei care au constituit asociatia in conformitate cu actul constitutiv, in vederea dobandirii personalitatii juridice si pentru respectarea prevederilor O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile si legii nr.69/2000, precum si persoanele care se vor asocia ulterior constituirii acesteia.

Stelian BordieanuUltimul antrenor al FC O?elul Gala?i înainte de faliment, Stelian Bordeianu, a vorbit la emisiunea radio Lider Sportiv nr. 104, despre proiectul suporterilor de a înfiin?a echipa Suporter Club O?elul Gala?i, proiect la care legenda ro?-alb-albastr? s-a al?turat:

Adrian Ruben Codreanu in prim planAst?zi, 16 mai 2016, funda?ul Adrian Codreanu împline?te vârsta de 19 de ani, ocazie cu care Dun?rea B?trân?, în numele tuturor suporterilor “o?elari”, ?ine s?-i ureze un c?lduros “La mul?i ani”.

Sigla S.C.O.G.În sfâr?it putem s? v? prezent?m cu mândrie noua sigl? a Suporter Club O?elul Gala?i, stem? votat? în ultima ?edin?a de c?tre to?i suporterii prezen?i. A fost o alegere f?cut? democratic, dintre mai multe embleme care au participat în urm? cu ceva timp la un concurs f?cut tot de suporteri, pe site-ul Dun?rea B?trân?.

Auras Gohoreanu, in tricoul OteluluiCrescut la Centrul de Copii ?i Juniori al O?elului, mijloca?ul Aurelian Iustin Gohoreanu, actualmente la Metalosport Gala?i, a declarat c? va r?mâne mereu un fan al O?elului:

Liviu Ciubotariu (mijloc)La emisiunea de radio Lider Sportiv, pre?edintele Asocia?iei Jude?ene de Fotbal Gala?i, Liviu Ciubotariu, s-a declarat în favoarea apari?iei echipei suporterilor o?elari:

Viiorel TanaseLegenda ro?-alb-albastr?, Viorel T?nase, acum antrenor la Metalosport Gala?i, a anun?at la emisiunea de radio Lider Sportiv, c? î?i dore?te mai mul?i juc?tori care au activat la echipa mare a O?elului cu pu?in timp înainte de faliment: 

Echipa suporterilor va porni de josLa emisiunea de radio Lider Sportiv, pre?edintele AJF Gala?i, Liviu Ciubotariu, a vorbit despre condi?iile pe care trebuie s? le îndeplineasc? echipa suporterilor O?elului pentru a activa în una din cele dou? ligi jude?ene:

Paste fericit tuturor otelarilor!Dun?rea B?trân?, revista electronic? a suporterilor “o?elari”, ?ine s? ureze un Pa?te fericit, al?turi de cei dragi, tuturor g?l??enilor ?i în special fanilor echipei FC O?elul Gala?i.

Mai multe articole..

Login sau creaz? cont pentru a comenta              |