STIRI Liga I Ce a oferit Lider Sportiv în cele 40 de edi?ii

LIDER SPORTIVLIDER SPORTIVLider Sportiv, emisiunea de pe ProFM LiderFM, care în fiecare sâmb?t? dup?-amiaz? a ?inut la curent publicul cu tot ce e mai proasp?t din sportul g?l??ean (?i nu numai), a trecut deja de borna cu num?rul 40.

De pe 5 aprilie 2014, Marian „Mani” S?v?stru ?i Lucian „Nic” Constandache au adus în fa?a dumneavoastr? cei mai importan?i invita?i ?i cele mai noi informa?ii. Cu sprijinul casei de pariuri Winner, emisiunea a devenit parte din rutina de sâmb?t? pentru to?i iubitorii sportului din Gala?i.

Gloriile O?elului au avut interven?ii care au ?inut cu sufletul la gur? ascult?torii: Vali ?tefan din Cipru, Gabriel Viglianti din Argentina, Viorel T?nase, Sergiu Costin, Viorel Ion, Gabriel Paraschiv, Tudorel Pelin, Dorin Arcanu, Sorin Haraga, Ion Gigi, Petre Grigora?, Dorinel Munteanu din Germania, D?nu? Oprea din Republica Moldova, Cristian Munteanu, Liviu Antal, Branko Grahovac ?i Gelu Popescu.

Cele mai noi informa?ii din tab?ra O?elului au fost discutate f?r? perdea cu cei care conduc sau au condus destinele clubului, în momentele în care suporterii c?utau r?spunsuri la întreb?rile lor: Lucian Ciofoaia, Florin Burhal? (interviu în exclusivitate), Remus Pascu, Vlad R?pi?c?, Cristian Munteanu, Ovidiu Burc?, Andrei Rusu. Primele declara?ii de la numirea în func?ie, Tibor Selyme? le-a oferit la Lider Sportiv. De asemenea, Valentin Sinescu a fost invitatul din studio al emisiunii, cu detalii extrem de interesante pentru ascult?tori.

Prin intermediul Lider Sportiv, juc?torii O?elului au un loc în care s? poat? vorbi deschis despre obiective, probleme ?i orice alte aspecte îi intereseaz? pe ascult?tori. Alexandru Zaharia, Constantin Mi?el?ricu, Dan Popescu, Dumitru Hotoboc, Florin Lovin, Victor Astafei, Alexandru Tudorie, Iulian Popa, Alexandru Vlasie, Cristian Cristea.

Referitor la situa?ia O?elului ?i la problemele cu care se confrunt? suporterii, ?i-au putut spune deschis punctul de vedere oameni din toate col?urile stadionului: Valentin Tudose (pre?edintele Ligii Suporterilor), Vladimir Dr?gan (redactor-?ef Dun?rea B?trân?), Dan Dumitru Neculcea (cunoscut drept Janker), Leonard Gâbu, Ionu? B?d?lu??.

Tot la capitolul fotbal, ascult?torii au fost informa?i prompt ?i despre celelalte echipe din ora?. Ilie Hagioglu, Damian B?ncil? ?i Romeo Jianu au vorbit pentru FCM Dun?rea, Dorin Butunoiu pentru Metalosport, Gabriel Manolache ?i Auric? Dr?gan pentru echipele de copii ?i juniori, Liviu Ciubotariu ?i primari ai comunelor pentru fotbalul jude?ean, iar Georgiana Vasile ?i Monica Ben?oiu, fotbaliste la O?elul, au fost invitate în studio.

Celelalte sporturi au avut mereu un cuvânt de spus în emisiune. Interviu în exclusivitate cu Lucian Bute direct din Canada, interven?ii ale lui Cristian Ciocan (chiar ?i imediat dup? victoriile sale din Germania), Felix P?un (antrenorul care i-a descoperit pe cei doi campioni de box ai Gala?iului), David Asandei, Toader ?tefu ?i Petri?or Toni??, din partea clubului de futsal United, Florin Nini ?i Alex Stanciu, din partea clubului de baschet Phoenix „U”, Marian Apostu, din partea echipei de volei Arcada, Mihai Brandabur, pre?edintele CSM Dun?rea, Nicolae Mihai, antrenor de haltere, Nicu Vlad, campion olimpic la haltere, Ivan Patzaichin, sportivul de legend? al României, Anamaria Vasiliu, ?efa Direc?iei Jude?ene pentru Sport ?i Tineret, Marius Trandafir (antrenor), C?t?lin Geru, Attila Goga, Adrian Irimia (juc?tori), din partea echipei de hochei a Gala?iului, Dorian Secuianu, pre?edintele RCM Gala?i, Sanda Asandei, antrenoare junioare de handbal, Mihai Pantea, pre?edintele CSU Gala?i, Andreea Taivan ?i Daniela Corban (în studio), dou? dintre campioanele mondiale de handbal la U19, Ghi?? Grancea, din partea ?iriac Trophy, Florin ?ipo?i, din partea turneelor feminine de tenis de la Gala?i, George Cosac (în exclusivitate), pre?edintele Federa?iei Române de Tenis, Cosmin Ila? ?i Simovin Clement, din partea campionatului de minifotbal din Gala?i.

Invita?i extra-Gala?i, cu care au fost discutate lucruri de interes general: Cristi Petre (comentator Eurosport), ?tefan Beldie (jurnalist), Adrian Enache (autorul imnului O?elului), Dumitru Dragomir (fostul pre?edinte al Ligii Profesioniste de Fotbal), Victor Udre? (de la forma?ia muzical? Over), Alex Ciocan (comentator Eurosport, ciclist ?i antrenor de ciclism).

Lider Sportiv a oferit în cele 40 de edi?ii ?i ponturi la pariuri. Informa?ii despre campionatele tari ale Europei ?i au fost prezentate toate statisticile favorabile pentru a paria pe partide de oriunde de pe planet?. A fost descoperit? casa de pariuri Winner din Gala?i, pe bulevardul Gala?i nr. 4, în Micro 20, vizavi de fostul Cozamin, care ofer? cele mai bune cote pentru favorite. De asemenea, pe timp de var?, ascult?torii au fost ?inu?i la curent cu cele mai importante transferuri din lume ?i cu detalii de la Campionatul Mondial.


Pe parcursul celor 40 de edi?ii, Lider Sportiv a oferit ?i premii celor care au fost fideli ?i au participat la concursurile propuse.

„Am încercat s? ?inem pasul cu cerin?ele publicului, ne-am interesat de fiecare dat? de ceea ce vrea ascult?torul s? avem în emisiune ?i ne-am conformat. Am îmbinat calitatea informa?iilor ?i a invita?ilor cu o cantitate destul de mare. Am avut edi?ii în care am dep??it ?i dou? ore, tocmai pentru c? am încercat s? acoperim tot ce se putea. E îmbucur?tor c? ceea ce se aude la Lider Sportiv nu r?mâne acolo, ci ajunge s? fie preluat de toat? presa, de la cea local? pân? la cea na?ional? atunci când e cazul”, a spus Nic Constandache.

„Prin numele de Lider Sportiv ne-am asumat s? ?inem sus ?tacheta, s? venim primii cu invita?i ?i informa?ii pe care nu le g?se?ti în alte p?r?i. Când am început proiectul am ?tiut c? vom avea un num?r mare de oameni interesa?i s? asculte emisiunea, tocmai pentru c? e locul în care e concentrat ceea ce e mai semnificativ ?i important pentru ce se întâmpl? în Gala?i la nivel de sport. Important e c? încerc?m s? scoatem tot ce se poate de la un invitat, nu degeaba am oferit atâtea informa?ii în exclusivitate pe parcursul timpului. Atunci când încheiem o edi?ie, ne gândim deja la ce preg?tim pentru urm?toarea. A?a se lucreaz? la Lider Sportiv”, a spus Mani S?v?stru.

De men?ionat c? Lider Sportiv n-ar fi reu?it s? ajung? la cele 40 de edi?ii f?r? sprijinul celor de la butoane, Dana Boris, de obicei, ori Gabi Lupu, de la Cien por cien latino, sau Valentin Istrate. O contribu?ie major? în men?inerea emisiunii la cel mai înalt nivel o are casa de pariuri Winner, care pe lâng? asta e ?i cea mai bun? cas? de pariat pentru oricine. Lucru dovedit faptic prin cotele pe care Winner le acord? meciurilor în fiecare zi.

Mul?umiri speciale siteurilor partenere: www.dunareabatrana.ro ?i www.sportgalati.com

LIDER SPORTIV CONTINU? ?I ARE PROGRAMAT? EDI?IA CU NUMR?UL 41 CHIAR SÂMB?T?, 10 IANUARIE, DE LA ORA 15.00, PE PROFM LIDER FM. Poate fi ascultat? online pe www.liderfm.ro

Login sau creaz? cont pentru a comenta              |