STIRI Suporteri Ast?zi, ora 19.00: O nou? întâlnire a suporterilor uni?i

Intalnirea are loc la Baza SiderurgistulIntalnirea are loc la Baza SiderurgistulAzi, 9 mai 2016, de la ora 19.00, la sediul Ligii Suporterilor G?l??eni din incinta Bazei “Siderurgistul”, va avea loc o nou? adunare a suporterilor uni?i. Pe lâng? discu?iile legate de evolu?ia noului club, se va putea pl?ti ?i taxa de înscriere sau cotiza?ia de membru socios de c?tre cei care vor s? fie al?turi de O?elul, echipa suporterilor. De asemenea, vom discuta cu fanii care vor veni la adunare, pentru a afla dac? mai exist? persoane care î?i doresc s? se încrie în Comitetul Provizoriu, acesta fiind un organism deschis tuturor celor care vor s? participe cât mai activ la rena?terea O?elului. Singura condi?ie este dorin?a de implicare, nu doar financiar?, în toate ac?iunile care se vor face (foarte des) de acum încolo, pentru a reu?i s? readucem la via?? titanul de o?el.


V? reamintim c? pân? acum s-au realizat urm?torii pa?i:
- s-a stabilit un comitet, format din câ?iva membri cotizan?i care s? se ocupe de lucrurile importante ce preced înfiin?area Asocia?iei;

- s-au strâns banii pentru demararea procedurilor de înfiin?are a Asocia?iei;

- s-au depus actele pentru ob?inerea numelui de la Ministerul de Justi?ie;

- s-au pus bazele unei colabor?ri de lung? durat? cu Asociatiei de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive

- S-a definitivat codul de culori al cardurilor de membru socios:
a) ro?u, pentru pentru tinerii pân? în pân? în 21 de ani, dar ?i pentru persoanele peste 65 de ani. Cotiza?ia anual? pentru aceast? categorie este de 60 de lei, pl?tibili în una sau dou? rate (la începutul turului ?i la începutul returului)
b) alb, pentru membrii cotizan?i. Suma anual? pentru aceast? categorie de socios este de 150 lei anual, pl?tibili în una sau dou? rate (la începutul turului ?i la începutul returului) c) albastru, pentru cei care doresc s? se implice mai mult financiar, 400 lei anual, pl?tibili într-o singur? tran??.

- Cei din Comitetul Provizoriu au reu?it s? aduc? al?turi de suporterii uni?i ?i primele dou? legende ale clubului, în persoana antrenorilor Stelian Bordieanu ?i Sorin Haraga, cei care se vor implica nu doar la capitolul imagine, ci în cât mai multe aspecte ce ?in de ramura sportiv? la noul club.

Discu?iile vor continua ast?zi ?i sper?m s? v? ?inem la curent ?i cu alte realiz?ri, cât mai curând.

Login sau creaz? cont pentru a comenta              |