STIRI Liga I Cronica unei deplas?ri de neuitat…de r?u de neuitat!

Nori negri deasupra O?eluluiNori negri deasupra O?eluluiUnirea Mirce?ti – SC O?elul Gala?i 1-0(1-0)
 Sâmb?t?, 17.06.2017 va r?mâne o zi de neuitat pentru cei aproximativ 200 de o?elari care s-au deplasat la Iugani, comuna Mirce?ti, jude?ul Ia?i, pentru partida tur a barajului de promovare în Liga a III-a.

Din p?cate de neuitat pentru ca s-a dovedit un adev?rat co?mar. ?i ca ?irul gândirii negative s? se men?in? viu, cu 14 ani f?r? o zi în urm?, pe 18.06.2003, O?elul pierdea barajul de men?inere-promovare pe prima scen? a fotbalului românesc, împotriva celor de la FC Bihor.

Din ciclul hai s? râdem ca s? nu plângem s? vedem desf??urarea ostilit??ilor. Adunarea suporterilor la stadion s-a dat la ora 11:30 dar plecarea a avut loc abia o or? mai târziu. Cu bun? dispozi?ie ?i optimism la bagaj am plecat cu elan spre Iugani.
Elan de prost augur pentru c? la borcan am pierdut 30 de minute la un control „de rutin?” al Poli?iei de Frontier?, postat? acolo pentru a ne feri de transfugii br?ileni, probabil.
Sc?pa?i cu bine am ajuns la 17:30 la terenul din Iugani, dup? un drum f?r? peripe?ii dar cu vreo 2 popasuri lungi. Prima impresie: iarba frumoas? pe teren, oameni primitori, o mini fanfar? ?i atmosfer? de petrecere câmpeneasc?.
Subsemnatul a beneficiat de ospitalitate suplimentar? fiind suit în spatele unei camionete ce avea s? serveasc? drept platform? de filmare, dar care s-a dovedit un atentat la adresa ?esuturilor moi ?i mu?chilor de la picioare, în tentativa de a ob?ine ni?te cadre mai de la în?l?ime.
Debutul partidei a destr?mat treptat, treptat optimismul exacerbat al unora dintre suporteri. Terenul, de?i acoperit cu o iarb? frumoas?, era denivelat ?i tare iar mingea s?rea ca din col?ul mesei uneori. Spre panica general?, ca din col?ul mesei s?rea ?i din picioarele o?elarilor la unele ac?iuni.
Jocul a fost sup?r?tor de echilibrat iar rezultatul de-a dreptul dezam?gitor. În prima parte o?elarii au avut posesia, au demonstrat c? sunt, de departe, echipa mai tehnic? iar aici se termin? bilele albe. Majoritatea ac?iunilor noastre de atac s-au oprit undeva la 20 de metri de poarta advers?, gazdele, o echip? cu experien?a câtorva vulpoi b?trâni, preferând s? se apere organizat ?i aglomerat ?i s? a?tepte la cotitur?. Nici m?car n-a fost nevoie s? se apropie de poart? pentru a lovi bara de dou? ori, o dat? din lovitur? liber? de la 25-30 de metri lateral dreapta(13), la 0-0, iar a doua oar? cu un ?ut din ac?iune de la mare distan??, când înterven?ia lui Vlasie a trimis mingea în transversal? ?i ne-a salvat de 2-0(38).
Între ele s-a marcat ?i golul, în minutul 37, în unrma unei lovituri de col?, când Dragot? a marcat cu capul, de la 6 metri, dintre 3 juc?tori ai O?elului!
Cea mai mare oportunitate a favori?ilor no?tri i-a apar?inut lui Postelnicu, blocat în momentul ?utului la 12 metri de poart?, faz? la care juc?torul Unirii a ?i c?zut aparent cu mâna pe minge, f?r? ca centralul s? arate punctul cu var, în ciuda insisten?elor o?elarilor.
Partea secund? a fost pu?in mai bun? pentru ro?-alb-alba?tri, ace?tia dominând ?i mai autoritar, de aceast? dat? ?i cu ocazii mai multe ?i mai importante de a marca. Înc? din minutul 46 Tudos? putea aduce egalarea, îns? ?utul de la marginea careului mare nu a fost suficient de puternic. 
Cinci minute mai târziu Vlasie prindea o minge iar, când se preg?tea s? arunce mingea, un adversar i-a furat-o din mân? ?i a trimis pu?in peste poarta goal?, profitând de faptul c? centralul a nu a fluierat fault.
În minutul 52 Ionu? Codreanu a avut cea mai mare ocazie a O?elului din cele 90 de minute, dup? o ac?iune frumoas? ?i un ?ut de la marginea careului care a lovit bara la vinclu!
Apoi Tudos? a reluat spectaculos, spre col?ul lung, o centrare venit? de la N?pârlic?, îns? portarul Unirii s-a întins ?i a reu?it s? re?in? mingea(58).
Ionu? Codreanu a ie?it din nou la ramp? în minutul 62, tot cu o ac?iune personal? în urma c?reia a l?sat în spate câ?iva funda?i adver?i, îns? ?utul s?u, dintr-o pozi?ie foarte bun?, a trecut peste poart?.
Din p?cate, dup? 20 de minute jucate la intensitate maxim? ?i cu ocazii bune, o?elarii nu au mai reu?it s? se apropie periculos de poarta advers?, cu atât mai mult cu cât gazdele s-au retras ?i mai mult în defensiv? ?i nu au mai l?sat spa?ii.
Ba mai mult, pe final, în urma unui contraatac, scorul putea deveni 2-0, îns? Vlasie a respins ?utul juc?torului Unirii.
Dac? ar fi s? tragem concluzii dup? aceast? man?? tur, am putea remarca faptul c? juc?torii no?tri sunt de departe mai tehnici decât cei ai Unirii, doar Cîrjâ, juc?torul cu num?rul 7, remarcându-se la acest capitol de la gazde. Din p?cate tehnicitatea nu câ?tig? meciuri decât dac? este folosit? când ?i cum trebuie iar cei de la Unirea, din nou Unirea, au demonstrat c? este important cum abordezi partida, nu cât de talentat crezi c? e?ti.
Juc?torii gazdelor au folosit toate mijloacele avute la dispozi?ie, avantajul terenului(propriu), o bun? aglomerare defensiv?, plus câteva ac?iuni ofensive lipsite de spectaculozitate dar pline de eficien??, ?i au reu?it s? ob?in? o victorie important?. Este clar ca experien?a a avut ?i ea un rol foarte important, preg?tirea fizic? superioar? a o?elarilor lovindu-se de zidul ap?r?rii gazdelor pe final.
O observa?ie suplimentar? ar fi asupra sincroniz?rii barajului cu vârful de form? al echipei, în cazul nostru cele dou? fiind, în termeni matematici, complet paralele. Vârful de form? al O?elului a fost acum o lun?-dou?, când p?rea c? nimeni nu ne poate sta în cale. Din p?cate orice vârf este urmat de o c?dere, iar elevii lui Stelian Bordieanu se afl? pe o pant? descendent? de 4 meciuri încoace.
Important ar fi ca juc?torii s? fie sco?i din aceast? stare ?i, a?a cum bine punctau o parte dintre suporteri, s? nu mai intre pe teren ca ?i cum jocul ar fi câ?tigat din start. Avem de-a face cu un adversar viclean, experimentat, dar care poate fi înfrânt. Câ?tigarea barajului se poate ob?ine numai cu seriozitate ?i implicare maxim?, atât din partea celor de pe teren ?i de la club, cât ?i a noastr?, a suporterilor.
Login sau creaz? cont pentru a comenta              |