STIRI Liga 2 EXEMPLU: Cum poate fi ajutat? O?elul de c?tre Prim?rie

Exemplul vine chiar din orasul vecinExemplul vine chiar din orasul vecinLa emisiunea Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, pre?edintele Funda?iei Sportul G?l??ean, C?t?lin Tofan, a explicat în am?nut care sunt problemele care împiedic? Prim?ria s? ajute O?elul la acest moment. Al?turi de realizatorul emisiunii, Marius ?uca, Tofan a prezentat exemplul forma?iei din ora?ul vecin, Dacia Unirea Br?ila, care s-a transformat din societate pe ac?iuni în asocia?ie non-profit pentru a putea primi ajutor de la Consiliul Local.


C?t?lin Tofan: “Dac? Prim?ria va prelua Baza Sportiv? O?elul de la Combinat, se are în vedere s? joace acolo ?i Metalosport ?i nu doar ei, ci orice echip? din Gala?i care are sediul social aici, care are un contract de asociere cu Prim?ria. Ca s? ai acest contract de asociere trebuie s? îndepline?ti ni?te condi?ii, s? ai un certificat de identitate sportiv?, s? fii afiliat la federa?ia de specialitate. Exist? ni?te criterii, nu poate veni oricine de pe strad?... Metalosport este un club serios, mai sunt ?i alte cluburi serioase prin Gala?i, chiar prin jude?. O?elul era de preferat s? fie acolo. La ora aceasta, O?elul Gala?i este societate pe ac?iuni ?i mi-e greu s? cred c? sub aceast? form? poate avea contract de asociere cu Prim?ria. Prim?ria se asociaz? doar cu structuri sportive care sunt înfiin?ate în baza legilor funda?iilor, nu a societ??ilor comerciale cum e O?elul. Îmi asum toat? responsabilitatea când spun acest lucru. CF Br?ila a fost societate pe ac?iuni ?i au f?cut o asocia?ie sportiv? non-profit, f?r? scop patrimonial, pentru ca Prim?ria s? poat? veni al?turi. Fiind S.A. nu poate s? se asocieze Prim?ria. Trebuie ?inut cont ?i de acest lucru: O?elul Gala?i, de?i î?i schimb? sediul social ?i vine la Gala?i, este posibil – r?mânând în forma juridic? de societate pe ac?iuni – s? nu poat? fi ajutat?. Sunt mai multe aspecte care trebuiesc reglate. Eu totu?i r?mân optimist, nu vreau s?-i sperii pe oamenii din spatele echipei, m? refer la suporteri, aceea care î?i doresc foarte mult – CA ?I MINE – ca O?elul s? revin?, dar sunt pu?in sceptic, pentru c? sunt multe aspecte de l?murit ?i v-am prezentat câteva dintre ele.”   

Comentarii   
  •  
  •  

#1 Tudor » 01-12-2015 16:43

La multi ani otelari! La multi ani galateni! La multi ani Romania!
+2

Tudor

Login sau creaz? cont pentru a comenta              |