STIRI Suporteri
Bucuria de finalSC O?elul Gala?i – CSS Tecuci 12-0(5-0)
O?elul a marcat revenirea acas? dup? o pauz? de 1 an ?i aproape 2 luni (27.03.2016) cu un meci spectacol împotriva celor de la CSS Tecuci.

Robert CiureaIat? ce spun câ?iva dintre fo?tii juc?tori o?elari despre echipa ce urmeaz? s? fie înfiin?at? de fani, Suporter Club O?elul Gala?i:

Viorel TanaseLa Divizia Local?, de la Digi24 Gala?i, legenda ro?-alb-albastr?, Viorel T?nase, a declarat c? sus?ine proiectul suporterilor, Suporter Club O?elul Gala?i, ?i c? va fi un socios adev?rat, cu pl??ile la zi:

Petre Grigora?Antrenorul de legend? al O?elului, Petre Grigora?, a vorbit la Lider Sportiv, Pro FM Lider FM, despre situa?ia fotbalului g?l??ean dup? falimentul FC O?elul.

Suporteri in vremurile buneLa emisiunea de radio Lider Sportiv, pre?edintele SC O?elul Gala?i, Sorin Haraga, a vorbit despre sursele de finan?are ale clubului g?l??ean:

Suporter Club Otelul GalatiSuporter Club O?elul Gala?i anun?? pe to?i cei implica?i în acest proiect c? actele pentru înfiin?area noului club au fost depuse la Tribunal ?i avem ca termen de judecat? ziua de 22 iunie. Avem convingerea c? modul profesionist în care s-a lucrat, pentru ca atât statutul cât ?i restul actelor s? fie întocmite corect, transform? acest pas într-o simpl? formalitate birocratic?. Dup? aceast? dat?, Suporter Club O?elul Gala?i va avea personalitate juridic? ?i va putea în sfâr?it s? deschid? contul atât de cerut de to?i suporterii din alte p?r?i ale ??rii sau din str?in?tate.

Cupa Suporter Club Otelul GalatiPre?edintele Asocia?iei Jude?ene de Fotbal Gala?i, Liviu Ciubotariu, a vorbit la emisiunea de radio Lider Sportiv, despre echipa suporterilor, SCOG:

FOTO ARHIVALa emisiunea de radio Lider Sportiv, legenda ro?-alb-albastr?, Stelian Bordeianu, a vorbit despre loca?ia în care Suporter Club O?elul Gala?i î?i va desf??ura cel mai probabil activitatea, antrenamentele ?i jocurile:

Stelian BordieanuLa emisiunea de radio Lider Sportiv, Stelian Bordeianu, unul dintre oamenii parte din proiectul Suporter Club O?elul Gala?i, s-a declarat optimist în ceea ce prive?te strângerea sumelor de care echipa are nevoie pentru a activa în una din ligile jude?ene:

Editare foto by DucuAzi, 16 mai 2016, de la ora 18.00, to?i suporterii echipei O?elul Gala?i sunt invita?i s? analizeze împreun? ?i s? voteze statutul viitorului club. Întâlnirea va avea loc ca de obicei în sediul Ligii Suporterilor G?l??eni, de la Stadionul “Siderurgistul”.
Acest pas este unul foarte important, urmând ca apoi actele s? fie depuse la Tribunal, care va aproba existen?a noii asocia?ii.

Mai multe articole..

Pagina 1 din 45

Început
Anterior
1
Login sau creaz? cont pentru a comenta              |